O namaKroz delovanje "REGIONALNOG KREATIVNOG ATELJEA” uključivanje u svetske i evropske procese savremene umetnosti.

Ostvarenje novih, istaknutih umetničkih vrednosti Uključivanje novih generacija plesa, muzičara itd. u savremene tokove u svetu Vaspitanje/obrazovanje mladih za savladavanje savremenog umentičkog jezika na bazi Tradicije.

Izgradnja intelektualnog/kulturnog mosta velikog raspona koji nas povezuje sa svetom, pomoću koga će se umetnici i mladi ovog regiona ravnopravno uključivati u svetske tokove savremene umetnosti.

“RKA” će obezbediti plodonosan priliv istaknutih vrednosti u našu zajednicu. On će omogućiti ovoj multikulturnoj sredini uspon kvaliteta na planu umetnosti, pre svega savremene muzike, plesa i vizuelnih umetnosti.

Potreba društva za vrednostima, moći će se ostvariti u bogatom raspletu Regionalnog Kreativnog Ateljea, koji će ujedno moći da postane i bitan kulturni model i motorna snaga naše zajednice, otvorene pred evropskim vrednostima.

Ustanova je predat radu 20. decembra 2006.
Osnivač: Skupština Opštine Kanjiža, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
«RKA» ima jednog zaposlenog: direktora.
Svi ostali poslovi se vrše honorarno po projektima.

Programe

Dokumenti